1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 

tarafından
483

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 

Yer : İzmir
Tarih : 18-19.ARALIK.2014
Düzenleyen : -Ege Üniv.Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
-TJOD Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi
-Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
-Ege Üniv. Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Bölümü

Kongre Merkezi : Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi
Organizatör : Odet Turizm
Web Sitesi : http://www.kadinvecocuksagligi2014.org/

Değerli Katılımcılar,

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, TJOD – Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi olarak ortak düzenlediğimiz 1.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ’nin 18-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde gerçekleşeceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duymaktayız.

Kongremizin bu yıl ki ana teması ”KADIN HASTALIKLARI”dır. Bu tema kapsamında “KADIN SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ / STRATEJİLER / KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR” ile ilgili gelişmeleri ve son görüşleri aktarmak için, alanlarında uzman konuşmacılar ile sizleri buluşturmak istiyoruz.

Multi-disipliner olarak düzenlediğimiz, kadın sağılığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesindeki güncel yaklaşımları irdelediğimiz bu kongrenin, sağlık profesyonellerine ve kadın sağlığı alanında çalışan diğer meslek gruplarına önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz.

Kongreye katılımınız gücümüzü artıracaktır.
Sevgi ve Saygılarımızla…

Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ
Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kongre Başkanı

Kaynak : www.kongremerkezi.net