1. Ulusal Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Kongresi

tarafından
571

1. Ulusal Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Kongresi

Yer : Malatya
Tarih : 17-19.EYLÜL.2014
Düzenleyen : -Evde Sağlık Hizmetleri Derneği (EVSAD)
-İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kongre Merkezi : İnönü Üniv. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://shmyokongre.inonu.edu.tr/index.php

Akademisyenler, Değerli Meslek Mensupları ve Sevgili Öğrenciler,

Türkiye’de ilk İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Evde Hasta Bakım programı açarak mezun vermenin mutluluğu ile yine İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 1.Ulusal Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktayız. 17-18-19 Eylül 2014 tarihlerinde Malatya’da düzenleyeceğimiz Kongremize sizleri davet ediyoruz.

Günümüzde teknoloji, sağlık bilimlerindeki gelişmeler, ekonomi, kentleşme ve endüstrileşme, yaşam biçimleri gibi faktörlerin birbiri ile etkileşimleri sonucu tüm toplumda bireylerin sağlık gereksinimleri günden güne değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda evde bakım hizmetleri sağlık sistemleri içerisindeki yerini her geçen gün daha da genişletmektedir. Evde bakım, hastanın evinde sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan sağlık hizmeti veya desteğini ifade etmektedir. Sağlık bakımının yeterli, etkili ve dengeli olarak verilmesinde sağlık hizmetinde görev alan tüm personelin nitelikli eğitim alması önemlidir.

Bu konudaki yeni gelişmelerin, mesleki sorunların, gelecekteki beklentilerin ve Evde Bakım Hizmetleri ile ilgili düzenlemelerin katılımcıların değerli görüş ve tecrübeleri,1.UlusalEvde Bakım Hizmetleri Kongresi’nde ele alınacaktır. Bu alanla ilgili akademisyenlerin, mesleği icra edenlerin, yöneticilerin ve gelecekte bu mesleği gerçekleştirmek için hazırlanan öğrencilerin katılımlarını beklemekteyiz.

Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki akademisyenlerin ve mesleği icra etmekte olanların, Sosyal Hizmetler, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen bu kongreye katılımınız ve desteğiniz,Evde Bakım Hizmetleri alanının gelişimine katkı sağlayacaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla…

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
İnönü Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr.Emine ŞAMDANCI