1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi 

tarafından
500

1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi 

Yer : İzmir / Çeşme
Tarih : 20-23.KASIM.2014
Düzenleyen : Talasemi Federasyonu Türkiye
Kongre Merkezi : Sheraton Çeşme Otel
Organizatör : Dalya Turizm
Web Sitesi : http://talasemikongresi2014.com/

Değerli katılımcılar,

Talasemi ve Hemoglobinopatiler’in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopati Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi Merkezlerinin hekim ve hemşirelerinin, Talasemi ve Hemoglobinopatili hasta ve ailelerinin ortak bir platformda bir araya gelmelerini gerekli kılmaktadır.

Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu, Talasemi ve Hemoglobinopatiler alanındaki bilimsel değişim ve gelişmeleri birlikte değerlendirmek, bu gelişimlerin hastalarının yaşam kalitesine yansıması için gerekli standartları geliştirmek üzere Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi düzenlemenin bu amaca hizmet edeceğini değerlendirmiştir.

Sizleri, 20–23 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek I. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongrenin ilk günü hekim ve hemşirelere yönelik kurs programı, düzenlenecektir. Bu kurs programında, talasemi ve hemoglobinopatilerle ilgili en temel konular ve pratik uygulamalar en yalın anlatımı ile konunun uzmanları tarafından sunulacak ve bu hastaların izlem sorumluluğunu paylaşan, hekim ve hemşirelerimizin eğitimine yönelik olacaktır.

Bilimsel program, talasemi, orak hücreli anemi ve hemoglobinopatilerde, hastalığın patofizyoloji, tanı ve tedavisi alanlarında son bilimsel gelişmelerin tartışılmasına olanak sağlayacaktır. Bilimsel programının, ülkemizde tanı ve tedavi standartlarının belirlenmesine en uygun katkıyı sağlayacak konuları kapsamasına özen gösterilecektir. Katılımcılarımızın bildirileriyle, bilimsel programın gücünü arttıracağına inanıyoruz.

Bilimsel programla beraber yürütülecek, hasta ve aile programı, hastalarımızın yaşam kalitesi yüksek normal bir yaşama ulaşabilmelerinin ön koşulu olan hastalıklarını daha iyi anlamalarına hizmet edecek, sorunlarını tartışabilecekleri ve çözüm önerilerini değerlendirecekleri bir forum niteliğinde olacaktır.

Talasemi ve Hemoglobinopatileri özümsemek, bilgi ve birikimleri paylaşmak üzere sizleri bu bilimsel ve sosyal şölende buluşmaya davet ediyoruz.

Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına,

Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı
Kongre Başkanı