1. Mesleki Eğitim Kongresi

tarafından
53

1. Mesleki Eğitim Kongresi

Yer : İstanbul
Tarih : 17 – 18 Mayıs 2018
Düzenleyen : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Kongre Merkezi : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Organizatör : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Web Sitesi : http://mek.ayvansaray.edu.tr/

DAVET.
Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleki eğitim kişileri iş yaşamına hazırlayan, kişinin mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayan süreçtir. Mesleki alanda kalifiye olma; kurumlar, işletmeler ya da kişiler tarafından farklı farklı tanımlanabilir. Ancak bu tanımlamalarda ortak nokta, doğru işe doğru insan yerleştirme prensibinden hareketle, kişinin çalıştığı mesleğe, işletmeye ve kuruma uygun gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasıdır.

2009’dan bu yana mesleki eğitim veren bir yüksekokul olarak, bu yıl 1.sini düzenleyeceğimiz ve her yıl meslek eğitiminin farklı bir boyutunu ele alacağımız kongremizde ilk olarak “Sağlık” alt başlığı ile sağlık personeli yetiştirmede farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Kongremizde Sağlık hizmetlerine olan gereksinimlerinin artması ve hizmetin sunumuna yönelik hızla gelişen teknoloji sağlık alanında çalışacak personelin eğitimini bu gelişmelere hazır olmaya zorunlu kılmaktadır. Kongremizde bu gelişmelere yönelik sağlık personeli yetiştirmek için gerekli olan eğitim ve gelişim modellerine dair araştırmalar sunularak tartışılacaktır.

Siz değerli sağlık çalışanları, sağlık yöneticileri ve akademisyenlerini sağlık eğitimini merkeze alarak; bu alandaki güncel gelişmelerin, deneyimlerin ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılması ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması amacıyla düzenlediğimiz 1. Meslek Eğitimi ‘’Sağlık ‘’ Kongresine davet etmekten onur duyarız.

Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ
Plato Meslek Yükseokulu Müdürü