1. Geriatrik Onkoloji Kongresi & Geriatrik Onkolojide Moleküler Nütrisyon Sempozyumu

tarafından
537

1. Geriatrik Onkoloji Kongresi & Geriatrik Onkolojide Moleküler Nütrisyon Sempozyumu

Yer : Antalya / Belek
Tarih : 16-19.EKİM.2014
Düzenleyen : Geriatrik Onkoloji Derneği
Kongre Merkezi : Maritim Pine Beach Resort Otel
Organizatör : Serenas Turizm
Web Sitesi : http://geriatrikonkoloji2014.org/

Sevgili Meslektaşlarımız,

Ülkemizde ve dünyada kanser önemi giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Genel yaşam süresinin artması ile ülkemizde de popülasyon yaşlanmakta ve yaşlı kişilerde kanser giderek yaygınlaşmaktadır. Kanser tanısı alan olguların yaklaşık % 60’ı ve kanser mortalitelerinin % 70’i 65 yaş ve üstü olgularda meydana gelmektedir. Yaşlı kişilerde kemoterapi uygulamaları ve kanser prevansiyonu hakkındaki doğrudan bilgilerin kısıtlı olması; bu yaş grubundaki olguların yönetiminde onkolojik ve geriatrik prensiplerin birlikte dikkate alınacağı özel bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Ülkemiz ve dünyadaki geriatrik onkoloji alanında bilimsel gelişme ve sorunları tartışmak ve değerlendirmek amacıyla; Geriatrik Onkoloji Derneği olarak ülkemizde bir ilk olacak olan “1. Geriatrik Onkoloji Kongresi ve Geriatrik Onkolojide Moleküler Nütrisyon Sempozyumu”nu Antalya’da 16-19 Ekim 2014 tarihinde düzenlemenin sevinci ve heyecanı içindeyiz. Geriatrik kanserli hasta popülasyonundaki fizyolojik ve farmakolojik farklılıkların değerlendirilmesi başta olmak üzere, tanı ve tedavilerdeki yeniliklerin tartışılacağı toplantıya; ülkemizde bu konuda çalışan değerli bilim insanlarının yanında yurt dışından da alanında öncü konuşmacılar davet edilecektir.

Toplantıya geriatrik onkoloji alanındaki bildiriler de kabul edilecektir.

Bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı “1. Geriatrik Onkoloji Kongresi”ne davet etmekten onur duyuyoruz.

16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında kongremizde görüşmek dileğiyle.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Aziz Karaoğlu
Kongre Başkanı

GERİATRİK ONKOLOJİDE MOLEKÜLER NÜTRİSYON SEMPOZYUMU 2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Son yıllarda beslenme bilimlerinde ki önemli gelişmelere bakıldığında nutrigenetik ve nutrigenomik gibi iki yeni bilim dalı altında araştırmaların büyük bir heyecanla devam ettiği görülmektedir. Kanser araştırmalarında ise en çok tercih edilen kemo-prevansiyon alanında doğadaki pek çok bio-aktive besin bileşeninin ve nütrientlerin genler ile olan etkileşimleri ve moleküler mekanizmaların bir çok yolağındaki rolleri ilgiyle çalışılmaktadır. 25.000 genin bu moleküller ile olan etkileşimlerini DNA ve RNA metilasyon ve asetilasyon basamaklarında incelemek oldukça güçtür. Ancak genomik ilişkileri göstermek için yeni ve innovative teknolojilerden micro-array ,RNA interference,ve nanoteknolojinin kullanımı ile kanser araştırmalarında moleküler hedeflerde gen-nütrient ilişkilerini göstermek mümkün olabilir. ileri nutrigenomik tekniklerin sürekli gelişmesi pratik tıpta bir değişimin sinyalini vermektedir. Kişiselleşen beslenme ve medikal diyet tedavisi demektir. Tümör biyolojisi hakkındaki moleküler bilgilerimiz arttıkça özellikle gen-nütrient ilişkileri konusundaki bilgilerimiz ile farklı bakış açıları geliştirilebilecektir

Günümüzde kanserli hastalara uygulanan çeşitli tedaviler sırasında en çok karşılaşılan semptomlardan birisi beslenme sorunlarıdır. Geriatrik hasta gruplarında ise bu sorunlar katlanarak artmaktadır ve tedavilerin etkinliğini, yaşam kalitesini ve mortaliteyi etkilemektedir.

2010 yılında Avrupa parlamentosunda Avrupanın çeşitli kuruluşlarının yönlendirmesi ile yayınlanan sonuç bildirgesinde Sessiz öldürücü malnütrisyonu engellemek için kararlar alınmıştır. En çok dikkati çeken ise malnütrisyon vakalarının P sinin kanserli ve geriatrik kanserli hastalar olmasıdır. Bunun yarattığı maliyet nedeniyle ivedilikle farkındalık yaratılması ve önleyici çözümlerin oluşturulması gerekliliği gösterilmiştir. Günümüzde bilgi birikiminin en hızlı ve çok fazla olduğu onkoloji ve moleküler nutrisyon alanlarında güncel bilgileri eksiksiz takip edebilmenin nerdeyse olanaksız olduğu bilinmektedir. Bu alandaki gelişmeleri kongre içindeki bu sempozyumda tartışmanın yararlı olacağı düşünüldü.

Bu amaçlarla geriatrik onkoloji hastalarında moleküler nütrisyonun etkilerini hücreden kliniğe yansıtarak pratik tıpda ne yapabiliriz ? ne yapmalıyız ? ı tartışarak bilimsel bilgiye ulaşmak için bu sempozyumu gerçekleştirmeyi amaçladık. Kongremizin bütünlüğü içinde , ikinci günde yer alacak olan bu sempozyumda konunun uzmanları ile birlikte sizlerin katılımı ve tartışmalarda vereceğiniz desteklerle bilgi zenginliğimizin artacağına inanıyoruz. Sempozyumun düzenlenilmesinde katkıda bulunan oturum başkanlarına yurt içi ve dışından gelen konuşmacılara destek veren kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımla
Dr Rüksan Çehreli
Sempozyum Başkanı